Allt fler arbetslösa födda utanför Europa

De utrikesfödda utgör nu mer än hälften, 58,4 procent, av de arbetslösa. Det är rekord. Det visar nya uppgifter från Arbetsförmedlingen som Du&jobbet tagit del av.

Andelen utrikesfödda bland de arbetslösa har ökat stadigt de senaste åren. I januari 2016 utgjorde de utrikesfödda knappt hälften av de arbetslösa, 49 procent. Nu är andelen alltså över 58 procent.

Det finns också en tydlig skillnad mellan personer födda i ett annat europeiskt land och personer födda utanför Europa. Det är bland utomeuropeiskt födda som antalet arbetslösa ökat (öppet arbetslösa och sökande i program)– från 144 881 januari 2016 till 166 833 nu i april, plus 15 procent.

Antalet arbetslösa totalt sett har däremot minskat under perioden. Det beror på nedgång både bland födda i Sverige – med 26 procent och bland födda i Europa (utom Sverige) med 15 procent.

I april i år var sammanlagt 350 246 personer arbetslösa, där allt fler alltså kommer från länder utanför Europa – 48 procent. Det betyder en kraftig överrepresentation, eftersom de utgör knappt tio procent av befolkningen. För födda i Europa utanför Sverige har utvecklingen däremot varit positiv.

Bland utomeuropeiskt födda finns en stor grupp med mycket låg utbildning. T ex saknar ungefär hälften av deltagarna i Etableringsuppdraget gymnasiekompetens.

Utrikesfödda med arbete har i större utsträckning tidsbegränsade anställningar, visar uppgifter från tidningen Arbetet. Förra året hade 13,6 procent av de inrikes födda tidsbegränsade anställningar mot 21,8 procent för utrikes födda.

//EVA BERLIN