Verksamhetens webbplatser:

Äldre kvinnor oftare på jobbet än unga män

Kvinnor över 55 år är friskare och oftare på jobbet än unga män. Allra minst sjukdagar har dock de äldre männen.

Sveriges Företagshälsor, företagsvårdens branschorganisation, har i tio år frågat anställda i åldrarna 20-65 år hur de ser på sin egen hälsa och arbetsmiljö. I årets undersökning har över 10 000 personer svarat. En av frågorna gäller sjukfrånvaro, och mer specifikt om man har varit frisk hela året, det vill säga inte haft en enda sjukdag.

Resultatet är entydigt. Ju  äldre, desto fler som inte har en enda sjukdag under året. Bland männen upp till 30 år är det bara 17 procent som varit närvarande hela året. Det kan jämföras med kvinnor över 55 år där siffran var 34 procent – det vill säga dubbelt så många.

Allra mest på jobbet var dock männen över 55 år. Där var det nästan varannan, 45 procent, som inte varit sjukfrånvarande en enda dag under det senaste året.

Peter Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges Företagshälsor, har inga enkla förklaringar till att äldre tycks friskare än yngre. Men han ser att insatser måste göras för att minska hälsogapet.

– Men det finns inga generella lösningar som passar alla. Vi måste anpassa arbetet till individers olika förutsättningar.

Han tar socialtjänsten som ett exempel. Ofta får yngre och orutinerade medarbetare de tyngsta jobben fastän äldre medarbetare sitter på mer rutin, arbetslivserfarenhet och trygghet.

Tittar man över en längre tid så ser man att andelen personer som inte haft en enda sjukdag under året sjunker i alla åldersgrupper.

I den stora undersökningen framkommer bland annat också att närmare en miljon svenskar har känt psykiskt obehag av att gå till jobbet några gånger i månaden eller oftare. Yngre kvinnor är den grupp som oftast känner obehag.

//OSCAR MAGNUSSON

Kommentarer (1)

  1. Att helt jämföra de här åldersgrupperna utifrån hur vår värld ser ut idag och hur arbetsuppgifter och mer av flexibillitet samt det vi kallar magra organisationer som mycket snabbt slår igenom överallt nu och inte fanns förr är inte helt relevant. Samhällsstruktur och familjelösningar och ökade skolkrav har också eskalerat i en takt som inte fanns för tex 20 år sedan. Ibland kan jämförelser bli äpplen och päron om jämförelsen inte sker i samtid dvs dåtid/nutid/framtid utifrån de förändringar som skett.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler