De skadar sig när de hjälper andra

Personliga assistenter och undersköterskor  har störst risk för att råka ut för en olycka med en annan person. Ofta sker det i samband med att en patient eller brukare ska lyftas eller förflyttas, och nacken eller ryggen skadas. Det framgår av Afa Försäkrings rapport Olycksfall i människonära arbetssituationer.

Jobb med stöd mest till utrikesfödda

Antalet personer med en subventionerad anställning har ungefär fördubblats sedan 2010. Merparten går till utomeuropeiskt födda och till män. Fyra av tio saknar gymnasium. Det visar uppgifter som Du&jobbet beställt från Arbetsförmedlingen.