Verksamhetens webbplatser:

Vi mår sämst i öppna landskap

Delar du kontor med flera har du betydligt fler sjukdagar än om du har eget rum. Det framgår av en ny studie.

Välj rätt kontor om du vill hålla dig frisk. Det är en slutsats man kan dra av en ny forskningsstudie från Danmark.

De danska forskarna har undersökt om delade kontorsrum eller kontorslandskap leder till högre sjukfrånvaro jämfört med att sitta i ett eget cellkontor.
Studien bygger på en enkät bland 2 400 kontorsanställda i Danmark, 18-59 år. De har fått svara på frågor om vilken kontorstyp de arbetar i och hur ofta de varit sjuka.
Efter att ha tagit hänsyn  till konkurrerande faktorer som ålder, kön, vikt, rökning m m, konstaterar forskarna att vilket kontor du sitter i har samband med sjukskrivning.

De som arbetade i ett öppet landskap, med minst 6 personer, hade 62 procent fler sjukdagar jämfört med dem som satt i eget rum. Anställda i ett rum för två personer hade 50 procent fler sjukdagar och anställda i ett litet landskap på 3-6 personer, 36 procent fler dagar med sjukfrånvaro.

Rapporten är en kartläggning av läget och ger inga orsakssamband som kan förklara att sjukfrånvaron är högre i öppna landskap.
Men forskarna listar ändå några tänkbara förklaringar:

•Bullret. Det är högre ljudnivåer i delade kontor.
•Ventilationen. Varierar mellan olika kontorstyper.
•Virus. Sitter man med andra riskerar man att smittas i större omfattning.
•Psykosociala arbetsmiljön, det finns t ex ingen möjlighet att vara privat i öppna kontorslandskap, man störs lätt av andra, vilket kan skapa problem. Att dela kontor kan minska självbestämmandet, vilket är en stressfaktor.

Forskarna konstaterar att det öppna kontorslandskapet blivit populärt för att det underlättar kommunikation, men anställda och arbetsgivare får betala ett högt pris i form av sjukfrånvaro och minskad produktivitet.

Studien har redovisats i tidskriften Scandinavian Journal of Work, Environment & Health.

•Christina Bolin Danielsson, KTH, har visat på liknande resultat i en doktorsavhandling. I hennes avhandling har personer som arbetar i olika typer av kontor svarat på frågor om sin hälsa, sjukfrånvaro, arbetsmiljö m m. Enligt den så trivs anställda som sämst i den vanligaste formen av kontor – det mellanstora kontorslandskapet. Allra bäst trivs de med eget rum eller arbetar i flexkontor, där det går att dra sig tillbaka till ett rum.

Idag är det bästa sättet att glömma sina problem och ge glädje till en kvinna är Cialis! Positiva återkalla detta läkemedel kommer från hela landet. De unika egenskaperna kan erhållas för ett mycket rimligt pris.

Kommentarer (9)

 1. Intressant och samtidigt märkligt. Intressant att det finns en studie och märkligt att inte arbetsgivare och fack skulle ha märkt detta.
  Hos oss är vi ca 40 anställda och mycket negativa till kontorslanskap, vi har nu egna kontor. Att landskap skulle öka kommunikation undrar jag verkligen. Snarare i så fall den onödiga och störande kommunikationen i form av spring och prat mellan bord, som kanske inte alltid är produktivt, eller att man t o m ropar på varandra. Med de ökande kraven på effektivitet och särskilt som datorn, som alltid finns där, driver upp arbetstakt och kräver koncentration, så är nog eget kontorsrum viktigt för att hantera och balansera olika moment i jobbet. Kommunikation mellan personal måste man kunna lösa ändå. Det beror nog mer på det klimat och den kultur som finns, där ledningens kompetens och attityd spelar mycket stor roll.

 2. Det är ju intressant att det äntligen gjorts en rejäl studie. Redan på 90-talet kämpade vi (förgäves) på min dåvarande arbetsplats för att slippa ombyggnad till landskapskontor. Kan i detta sammanhanget berätta för Stig att vi i SIF (numera Unionen) hade helt klart för oss att det fanns negativa effekter. Att sedan arbetsgivaren i detta såg att det var möjligt att få in fler arbetsplatser per yta är en helt annan sak.

 3. Det där tror jag på för jag mår gott i mitt eget rum där jag ensam huserar, med välkomnande öppen dörr mot korridoren. Under en tid har jag delat rum med en kollega som jobbade fjärran mitt sätt, det var stängd dörr och trångt och jag tänkte jag går i pension så fort jag kan. Så skönt att jag kunde flytta tillbaka – för oss båda.

 4. Jag tror att de flesta fackförbund vet detta redan! Men sen är det inte säkert att företagen lyssnar på oss.

 5. Det här är ju inget nytt! Jag har arbetat inom arbetsmiljö-/arbetslivsområdet i 25 år och känner väl till detta inte minst genom forskningen. Men i praktiken är det en ekonomisk fråga: hyrorna är höga, och det är billigare att klämma in så många som möjligt på så liten yta som möjligt.

 6. Som med allt finns för- och nackdelar. Min uppfattning är att man i kontorslandskap FÅR mycket. Lättare att ventilera arbetsfrågor, bättre stämning, större förståelse och man lär sig mycket av varandra, även hur man Inte ska vara..Ibland kan det bli riktigt jobbigt med ljudnivån, det beror på att vi på skador sitter alldeles för tätt. Finns det någon annan arbetsgrupp som sitter så tätt i Folksam ? För de som har renodlade telefonjobb borde man tänka till lite mer. Lättaste vägen att förstå är nog hur man själv skulle må av kombinationen landskap och litet utrymme. Särskilda arbetsmiljöfrågor borde gälla för dessa kamrater.

 7. Sitter i ett för ändamålet byggt öppet landskap.Det är tyst och lugnt därför att ljud går upp i innertaket, heltäckningsmatta på golvet dämpar och skivor i tovat ull skiljer skrivborden åt. Visserligen är alla 36 platserna sällan upptagna samtidigt men ljudnivån blir inte hög ändå. Interna spelregler för hur vi uppför oss i landskapet samt hörlurar som signalerar ”stör mig ej” gör att arbetsron ändå kan infinna sig. Bärbar telefon och dator ger mig också möjlighet att dra mig undan i ett tyst rum vid längre telefonsamtal eller då extra koncentration behövs.

 8. Jag har under ett långt arbetsliv provat att ha eget rum, med eller utan stängd dörr/glasruta, eller delat rum med 1-8 personer. Jag har aldrig upplevt delade rum eller mindre ”landskap” som problem Det handlar om inställning, förståelse och hänsyn. Flexibilitet underlättar. Bärbara telefoner är en förutsättning. Ofta känns det som om kritiken beror på annat missnöje, liksom då man förr i tiden skyllde på dålig ventilation när man egentligen var missnljd med chefen.

 9. Öppet kontors landskap som är byggt enligt bla TCOs rekomendationer fungerar helt ok, men inte för alla,

  även jätte viktigt med klara och tydliga spel regler, och god tillgång till tyst rum..

  Denna lösning fungerar oftast väldigt bra för folk som jobbar i project, eller resande jobb och inte är så ofta på kontoret.

  Men för ex telecom ”cal center, kundtjänst osv” är de inte optimalt,,

  Jag personligen verklig hatar att sitta i landskap större än 2-3 personer…

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler