Verksamhetens webbplatser:

Vänliga kollegor förlänger livet

Se till att du har vänliga kollegor som hjälper dig i jobbet, så lever du längre.

En ny studie visar vilka goda effekter arbetskamraternas stöd kan ha.

Det är forskare vid universitet i Tel Aviv, Israel, som följt 820 personer under en 20-årsperiod. De arbetade i olika branscher och valdes ut bland de som gjort en hälsoundersökning. Folk med kroniska sjukdomar eller psykiska problem valdes bort. I början av studien fick deltagarna svara på frågor om sin arbetsmiljö, t ex graden av socialt stöd. Det rankades högt om de sade att kollegorna var hjälpsamma och vänliga.

Resultatet är att de som hade ett gott stöd levde längre än de som saknade stöd. Det gällde framför allt de i åldern 38 till 43 år.

Den goda effekten kvarstod även efter att forskarna tog hänsyn till andra, välkända faktorer som påverkar dödligheten, t ex rökning och alkoholkonsumtion.

Däremot fann man inget samband mellan stödet från chefer och minskad risk för dödlighet.

Studien har redovisats i forskningstidskriften Health Psychology.

Kommentarer (5)

 1. Men de visste vi ju redan, kompis 🙂

  Mvh!
  Jonny G.

 2. Det borde väl glädja surpuppornq att de hjälper till att förkorta ens liv !
  Ett stort tack till alla mina snälla kollegor.

 3. Tack för att ni förlänger livet, mina kära kollegor. Mycket skratt förlänger ju också livet, så oj va gamla vi kommer att bli:)

 4. Det viktigate i ett arbete är bra arbetskamrater – det är också detta som gör det så svårt att byta jobb – man vill ju inte mista goda vänner. Jag saknar dem i åratal efteråt och behåller därför gärna kontakten med f d kollegor.

 5. För att lyckas med det egna arbetet är det en styrka att ha bra kollegor omkring sig. Med mina närmaste arbetskamrater har jag det dagliga skrattet och jobbdiskutionerna och vi kommer också att bli rätt gamla
  Tack för att ni finns

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler