Svenskar stressar mest i Europa

Svenskar stressar mest i EuropaStress i arbetslivet är ett internationellt fenomen. Men svenskarna upplever det mer och är sämre på att hantera stressen än andra i Europa.

Bland arbetstagarna i Europa säger hälften (51 procent) att arbetsrelaterad stress är vanligt. Kvinnor tycker det i något högre grad än männen och personer under 55 år högre grad än de äldre.

Svenskarna tycker jobbstress är mer vanligt än den genomsnittlige europén (57 procent).

Stressar mest gör anställda i vård och omsorg, 61 procent av dessa anser att det är vanligt på deras arbetsplatser, 21 procent till och med mycket vanligt.

Drygt hälften av européerna, 54 procent, tycker att stressproblem hanteras på ett bra sätt på arbetet. Sverige ligger under genomsnittet: 49 procent är nöjda med hur det sköts på jobbet.

Osäker arbetsmarknad och omorganisationer är vanligaste skälet till stress på jobbet (72 procent tycker det), följt av antalet arbetstimmar och arbetsbelastning (69 procent). I Sverige tycker de anställda att båda faktorerna är lika viktiga (59 procent).

Det framgår av en undersökning som den europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) genomfört, bland cirka 16 600 individer i 31 europeiska länder.

•I en undersökning, gjord i Kanada, säger nästan hälften av kanadensarna (47 procent) att jobbet är det som stressar dem mest i tillvaron.