Verksamhetens webbplatser:

Stress leder till fler olyckor

Stress leder till fler olyckor

Ett stressigt arbete ökar risken för allvarliga olyckor – både i arbetet och på fritiden.

Sambandet stress och arbetsolyckor visas i en ny studie bland skogsarbetare i Finland. Enligt undersökningen så har arbetstagare som har symtom på utmattning till följd av långvarig stress i arbetet 19 procents högre risk att drabbas av allvarliga olyckor än andra. Risken rör dödsolyckor eller skador som kräver sjukhusvård och gäller både arbets- och fritidsolyckor. Studien är gjord av Arbetshälsoinstitutet i Finland och bygger på undersökningar av omkring 10 000 anställda inom skogsindustrin.

Utbrändhet – eller arbetsrelaterad utmattning som man benämner det i Finland – leder, enligt forskarna, till kraftlöshet och förändrade attityder, som gör de utsatta mer vårdslösa och kan få dem att strunta i gällande regler. Risken för slarv ökar.

Det är främst symtom som trötthet och cynism som hade ett samband med ökad risk för svåra olyckor. Flest olyckor drabbade män och personer med manuellt arbete. Halk- och fallolyckor var de vanligaste, men risken ökade även för andra olycksfall.

Enligt en tidigare finsk studie förekommer en allvarlig grad av arbetsrelaterad utmattning hos 2 procent av männen och 3 procent av kvinnorna. I lindrigare form drabbar den 22 procent av männen och 23 procent av kvinnorna.

Andra undersökningar har visat att allvarlig arbetsrelaterad utmattning är förenad med ökad risk för fysiska och psykiska sjukdomar.

Den finska studien har redovisats i tidskriften Journal of Occupational Health.

Kommentarer (1)

  1. Du har säkert sett detta någonstans.

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler