Mobbad kan bli fysiskt sjuk

Mobbning kan ge fysiska menAtt utsättas för mobbning på jobbet kan inte bara ge psykiska besvär. De mobbade riskerar också att bli fysiskt sjuka.

Det är danska forskare som visar att kränkningar på jobbet har samma effekt som posttraumatisk stress. Kroppen stressas inte bara psykiskt, utan även fysiskt, genom att mobbningen reducerar kroppens förmåga att starta produktionen av stresshormonet kortisol på morgonen. Kroppen behöver kortisol för att kunna frigöra energi från våra fett och glukosdepåer. Följden kan bli att den mobbade inte får sitt dagliga energibehov täckt.

Studien är gjord vid Köpenhamns universitet och det danska forskningscentret för arbetsmiljö. Forskarna frågade drygt 1 000 personer på 55 danska arbetsplatser om de upplevt mobbning, i vilken form och hur ofta. De tog också salivprover av deltagarna. De kunde på så vis både fånga upp graden av psykisk och fysisk stress.

Mätningarna visade att alla former av mobbning både kan ge fysiska reaktioner i form av lägre koncentration av kortisol och psykiska reaktioner, som modlöshet, depression och ångest.

•Samtidigt visar en annan dansk studie att mobbning på arbetsplatsen kan leda till svår depression. Den undersökningen baseras på frågor som ställdes till 5 700 kvinnliga anställda i äldreomsorgen med två års mellanrum.

Bland de som inte var mobbade när undersökningen startade hade 1,5 procent drabbats av en depression två år senare. Bland de som ofta blev mobbade hade 11,3 procent en depression vid det andra tillfället.

Forskarna undersökte också om svår depression ökade risken för att bli utsatt för mobbning, men där fanns inget samband. De som hade en depression vid det första undersökningstillfället hade inte en högre risk för att vara mobbade två år efteråt.