Verksamhetens webbplatser:

Livsstil – vägen till att må bättre

Om vi tänker rätt, andas rätt samt också äter, dricker och rör oss rätt så har vi de mest gynnsamma förutsättningarna för att leva ett långt, lyckligt och hälsosamt liv.

Det är tanken bakom Du&jobbets nya serie med vår expert på hälsa och livsstil: Martin Fransson. I en rad avsnitt kommer du att kunna testa din livsstil, ditt fysiska välbefinnande, hur du sover osv.

Hälsopromotion handlar om att föda det friska. Det handlar om att välja en livsstil som främjar hälsa, Ställ dig frågan inför varje val: Kommer det här att bidra till mitt välbefinnande? Om inte varför välja det då? skriver Martin Fransson.