Verksamhetens webbplatser:

Hundar minskar jobbstress

Hundar minskar jobbstressTar du med dig hunden till jobbet så mår både du och dina kollegor bättre.

En ny studie visar att människans bästa vän har en positiv inverkan på en arbetsplats. Stressen minskar hos både hundägaren och arbetskamraterna, som också trivs bättre på jobbet.

Enligt undersökningen, som redovisats i tidskriften International Journal of Workplace Health Management, så fungerar hunden på jobbet som en buffert mot stress under arbetsdagen.

Forskarna, från Virginia Commonweath-universitetet, undersökte anställda på ett företag i North Carolina, USA, omkring 550 personer, där omkring 20 till 30 hundar befann sig på arbetsplatsen varje dag. Personalen fick bedöma sin egen stress genom en enkät och lämna salivprov för att mäta stressnivåer.

Forskarna jämförde anställda som tar med sig hunden till arbetet, anställda som lämnar hunden hemma och personal som inte har något husdjur. Salivprover som togs på morgonen visade inga skillnader i stress mellan de olika grupperna, däremot så minskade den självrapporterade stressen under arbetsdagens lopp när anställa hade med sig hunden till jobbet. Däremot så ökade stressen för hundägarna när de inte hade sitt djur med sig på arbetsplatsen.

•Av en tidigare undersökning från SLU (Statens lantbruksuniversitet), redovisad av TT, framgår att mer än varannan hundägare skulle ta hunden med sig till jobbet om de fick. Men bara 16 procent gjorde det. Mer än hälften av arbetsgivarna, 59 procent, tyckte att en hund kunde bidra till en mer social och trivsam arbetsplats. Men två av tre arbetsgivare menade att allergier och hundrädsla kunde innebära problem.

•Hundar på en arbetsplats är förstås ett problem för allergiker, vilket en arbetsgivare bör ta hänsyn till. Några lagar eller förbud mot hund på jobbet finns inte. I Arbetsmiljölagen står det att ingen ska drabbas av ohälsa eller skada på jobbet. Arbetsgivaren skall enligt 3 kap 2 § vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. I föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete finns också skrivningar om att arbetsgivaren ska åtgärda risker för ohälsa.

Kommentarer (6)

 1. Är det kul eller hälsosam ha en hund som löper på arbetsplatsen?.
  Jag tycker att hundarna bör stanna hemma. En arbtesplats är ingen hundgård.

 2. Som hundägare tycker jag att man borde få möjlighet till att ta med hunden till jobbet, bara man respekterar sina kollegor så att det är ok, allergisynpunkt, att dagligen ta sin hund till jobbet är väl inget jag förordar, men det finns ju tillfällen då man kanske är i akut situation, typ som operation eller annan skada. Tidigare kunde vi vid vissa tillfällen få ta med vår hund på jobbet. Men sedan 2011 så är det totalt förbjudet, kan företaget helt bestämma eller ??

  ang Oscars kommentar; löpande hund är inget större problem än icke löpande, det är däremot värre med hundar som skäller om man skall ha dom på sin arbetsplats.

 3. Som alltid i vårt lilla land så fokuserar vi först på det som inte är bra eller jag själv inte tycker om. Eller hur Oscar?

  Jag utgår ifrån att, om du har kollegor, att de omedelbart väljer att stanna hemma när de är förkylda etc. Med hänsyn till sina medarbetare?

  Otaliga exempel visar på den positiva effekt djur har på oss människor. Allt från barn med dyslexi som får en ökad inlärning till dementa på äldreboende och internerade. Att arbetsplatsen skulle vara undantagen låter inte troligt.

  Djuret, i detta fallet hund, ger människan en bekräftelse som är så nödvändig för vår balans och hälsa. En bekräftelse som ibland saknas från chefer och medarbetare.

 4. SLU (Statens lantbruksuniversitet)? Universitetet heter Sveriges lantbruksuniversitet, på samma sätt som det heter Sveriges radio och inte statens radio.

 5. Hundar har precis som männsikor både bra och dåliga egenskaper. Hundar har normalt ingen plats på arbetet om man undantar hundar som används i friskvårdssyfte, på t.ex. vårdhem och ledar- och servicehundar. Hundar kan inte tas med om det inte finns en överenskommelse med arbetskamraterna att detta är ok. Det står inget om arbetsförhållandena i studien, t.ex. om hundägaren har tillgång till eget rum och vilka krav soms ställdes på hund och hundhållare. Många hundar är odisciplinerade och skäller i tid och otid vilket är störande. Hundar kan heller inte släppas lösa så att folk som inte vill ha med hunden att göra eller kanske t.o.m är rädda påtvingas kontakt. Om det förekommer mer än en hund ökar risken för oväsen och urinmarkering och kan t.o.m. bidra till arbetsplatskonfliker mellan de olika hundägarna (jag talar här utifrån egen erfarenhet). Det måste också finnas tydliga regler för hur man städar upp efter sin hund och var och när hunden får vistas på arbetsplatsen. Alla hundägare är tyvärr inte så bra på att plocka upp efter sin hund. Man måste också fråga sig hur städpersonalen ställer sig till den extra arbetsbördan att avlägsna allt hundhår. Det måste finnas samförstånd på arbetsplatsen när man tar med hundar, barn och liknande. En påtvingad hund är knappast särskilt avstressande.

 6. Jag har med min hund på jobbet, det fungerar utmärkt! Eftersom han är liten, väluppfostrad och inte fäller så att det märks. Jag binder honom även vid skrivbordet en del av dagen så att han inte springer och stör kollegorna, han vill gärna vara lite väl social annars. Vi sitter i ett kontorslandskap så jag har inte ett eget kontor, dock så ser jag till så att han inte stör de andra, vilket är viktigt i så fall. Får vi besök binder jag honom också i fall någon är rädd tex. Vanligtvis vill folk komma fram och hälsa istället. Skillnaden sedan han kom med på jobbet har gjort att man pratar mer med kollegor som man inte talat med tidigare, mer avslappnat och trivsamt helt enkelt. Ska man ha hund på jobbet bör man dock respektera kollegorna, hunden får inte störa. På amazon i USA får alla ha med sig hund och där finns en klar plan för vad som gäller om man tar med sig sin hund. Det finns fler hundvänliga företag i USA http://www.mnn.com/family/pets/photos/10-companies-that-let-you-bring-your-dog-to-work/amazon

Lämna en kommentar

Epostadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Publiceringsregler