Verksamhetens webbplatser:

Hälsa och friskvård på jobbet

Asbest – dödligare än man tidigare trott

Lungcancerfallen på grund av asbest kan vara avsevärt fler än man tidigare trott. Ny internationell forskning pekar på att dödsfallen kan vara fem gånger så många.

”Sextimmarsdagen har fungerat fantastiskt”

Sjuktalen var skyhöga. Men sedan Östersundshem införde sextimmarsdag har sjukskrivningarna i princip försvunnit – och produktiviteten har inte blivit lägre.

Var fjärde känner sig inlåst på jobbet

Runt var fjärde anställd upplever att de inte kan ta sig vidare till nya jobb. Ny forskning visar att de ”inlåsta” mår sämre än andra anställda.

Annons
Annons

Få med sommarkänslan när jobbet startar

Har din jobbpuls redan gått upp efter sommarens vila? ”Stressdoktorn” och föreläsaren Tomas Danielsson ger sina bästa råd för hur du behåller sommarlugnet även om arbetsvardagen dragit igång i för hög hastighet.

Svårt finna gemenskap i aktivitetskontor

Arbetsgrupper som jobbat tätt ihop risker att splittras när de flyttar in aktivitetsbaserade kontor. ”Gruppen måste hitta sätt att organisera fram sammanhållning, det är viktigt för den psykosociala arbetsmiljön”, säger forskaren Anita Pettersson-Strömbäck.

Svetsrök ökar risken att drabbas av cancer

Svetsrök är numera klassat som cancerframkallande. Se till att använda skyddsutrustningen rätt om du svetsar, uppmanar yrkeshygienikern Håkan Tinnerberg.

Ska kollegor utvärdera varandras arbetsbörda?

Vi har på min arbetsplats kommit fram till att vi ska göra en genomgång av var och ens arbetsuppgifter pga…

Martin Fransson

Plan för att öka mångfalden?

På min arbetsplats finns inga anställda med annan nationalitet än svensk (och brittisk), och så vitt jag vet inte heller…

Marcela Mella-Rinderud

Hur kan vuxenstuderande få utbildning i arbetsmiljö?

Var hittar man utbildningar i skyddsarbete som passar vuxenstuderande? Och vilka skyldigheter har kommunen för elevskyddsombudens utbildning?

Marianne Gustavsson (ej aktiv)