Verksamhetens webbplatser:

Våra experter

Anna Sporrong Anna Sporrong Sjukskrivning, rehab

Anna Sporrong, Sporrong Rehabpartner AB, utbildar bl a rehabkoordinatorer inom företagshälsovård och landsting samt har över 10 års erfarenhet av samordning av sjukskrivning- och rehabiliteringsprocessen ur både individ- och organisationsnivå.

Jan Enqvist Arbetsmiljö

Jan Enqvist, är frilansjournalist och har 30 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor – alltifrån skyddsskor till omorganisationer.

Marcela Mella-Rinderud Likabehandling, mångfald

Marcela Mella-Rinderud är sociolog, arbetar som koordinator på Tema Likabehandling och är expert på mångfalds- och likabehandlingsfrågor. Temagruppen har fått i uppdrag från Europeiska socialfonden att samla in och sprida kunskap kring likabehandling.

Martin Fransson Hälsa

Martin Fransson är leg.kiropraktor och kommunikolog, driver hälsoföretaget Welledge i Stockholm och har lång erfarenhet av friskvård i olika former.

Robin Öberg Missbruk

Robin Öberg är konsult på Alna Sverige som verkar för att förebygga alkohol- och drogproblem på arbetsplatserna.

Stefan Flemström, advokat Juridik

Stefan Flemström, Advance Advokatbyrå, är advokat och har bland annat skrivit Du&jobbets Arbetsrättsskola. Specialområden: arbetsrätt, avtalsrätt och partsfrågor, vilket han även undervisar i och skriver praktiska handböcker om.