Våra experter

Jan Enqvist

Arbetsmiljö

Jan Enqvist, är frilansjournalist och har 30 års erfarenhet av arbetsmiljöfrågor – alltifrån skyddsskor till omorganisationer.

Anna Sporrong

Sjukskrivning, rehab

Anna Sporrong, Sporrong Rehabpartner AB, utbildar bl a rehabkoordinatorer inom företagshälsovård och landsting samt har över 10 års erfarenhet av samordning av sjukskrivning- och rehabiliteringsprocessen ur både individ- och organisationsnivå.

Robin Öberg

Missbruk

Robin Öberg är konsult på Alna Sverige som verkar för att förebygga alkohol- och drogproblem på arbetsplatserna.

Björn Alquist

Björn Alquist

Arbetsrätt

Arbetsrättsjurist

Patrik Nyström

Patrik Nyström

Relationer

Patrik Nyström är psykolog med inriktning arbets-och organisationspsykologi. Hans specialområden är bland annat grupputveckling och konflikthantering.