Verksamhetens webbplatser:

Ungdomsfrågor

Vilka frågor är viktiga vid skyddsrond i idrottshallen?

Vad är viktigt ang. arbetsmiljön och säkerheten i skolornas idrottshallar? Vi ska genomföra skyddsrond på vår skola. Innan dess ska...

Är arbetsmiljön eller skolplikten viktigast?

Vad går före – arbetsmiljön eller skolplikten? Jag jobbar på en grundskola som haft det väldigt stöktig. Det har framförallt...

Vad kan vi göra för våra barns arbetsmiljö i skolan?

När vi som föräldrar tycker att miljön i skolan är skadlig, med tex buller, mobbing och dålig belysning, vart kan...

1