Vad ska en arbetsmiljökommités dagordning innehålla?

Vad ska en arbetsmiljökommités dagordning innehålla?

SVAR: Vilka frågor som behandlas i skyddskommittén/arbetsmiljökommittén framgår i Arbetsmiljölagens kap 6, §9 (se www.av.se). Exempel är: företagshälsovård, handlingsplaner, planering av ändring i verksamheten, utbildning, rehabilitering och riskbedömning. Vanligt är också att diskutera samverkansfrågor, gå igenom skyddsrondsprotokoll, och allmänt vara pådrivande och policyskapande inom arbetsmiljöarbetet. Det handlar om planering, kontroll och uppföljning av arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet, både på övergripande och detaljnivå.