Får företaget strunta i systematiskt arbetsmiljöarbete?

Som nyblivet skyddsombud undrar jag vad som händer om företaget trots påpekanden inte tar fram en arbetsmiljöpolicy samt rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet, med motiveringen ”att man prioriterar annat arbete högre”.

SVAR: Att arbetsgivaren prioriterar annat arbete är ingen ursäkt för att bryta mot lagen, i det här fallet arbetsmiljölagen och föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljölagens syfte är ju att ingen ska behöva skadas eller drabbas av ohälsa på grund av arbetet och hos er finns säkert risker som behöver uppmärksammas och elimineras. Vad man är skyldig att göra är en sida av den här saken, att behålla de anställda skadefria är en annan. En tredje aspekt är att arbetsmiljösatsningar ofta är lönsamma: Ett ökat arbetsmiljöengagemang hos ledningen leder till positiva förbättringar som gör de anställda mer motiverade och därmed mer effektiva på sikt. Du frågar vad som händer om man inte jobbar systematiskt med arbetsmiljöfrågorna. Om vi lämnar moroten - motivationsaspekten - och i stället tittar på piskan, så finns en tillsynsmyndighet som kontrollerar om företag lever upp till kraven i arbetsmiljölagen. Det är Arbetsmiljöinspektionen, som kan göra oanmälda rutininspektioner eller komma ut till arbetsplatser efter tips. De ställer krav på arbetsgivaren att åtgärda de brister som finns och utdömer annars vite. Arbetsmiljöinspektionen finns i varje län, se Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se/inspektion. Är företagsledningen klok så ser den dig som skyddsombud som en resurs och en hjälp att sätta sig in i lagarna och åtagandena på det här området.