Är avvikelse och tillbud samma sak?

Är Tillbudsrapport och Avvikelserapport samma sak – eller borde man skilja på detta och varför i så fall?

SVAR: Tillbudsrapport respektive avvikelserapport påminner om varandra och kan innefatta samma sak. Den första kommer från arbetsmiljöns vokabulär och den andra stammar från kvalitetsvärlden. En avvikelse kan t ex ha med ett maskinellt fel eller en försenad leverans att göra och behöver inte alls handla om en människa, medan ett tillbud handlar om något som kunde drabbat och skadat en person (och då blivit en arbetsskada). Ytterligare ett begrepp som används i sammanhanget är incident och incidentrapportering. Incidenten kan nog sägas omfatta såväl tillbud som skador (även om det kan låta lite bagatelliserat) och eventuellt avvikelser. Allvarliga tillbud, liksom arbetsskador ska anmälas till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan, men dessa instanser är inte intresserade av er avvikelserapportering. Statistik på tillbuds- och skaderapporteringen behövs också för uppföljningen av företagets arbetsmiljöarbete och för förebyggande insatser. Jag tror systemen kan samordnas och anmälningsbenägenheten kan säkert effektiviseras. Har ni t ex ett väl inarbetat avvikelserapporteringssystem kan ni dra nytta av det vad gäller tillbuden, bara ni observerar tillbuds/skaderapporteringen till myndigheterna.