Verksamhetens webbplatser:

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vad är det för skillnad på olika arbetsmiljöcertifieringar?

Vi är intresserade av att arbetsmiljöcertifiera oss, men behöver veta lite mer. Vad är till exempel skillnaden mellan Systematiskt arbetsmiljöarbete...

Vad gäller vid delegering?

Vad gäller vid delegering av arbetsmiljöansvar? Jag sitter med i företagets miljö- och arbetsmiljögrupp. Vi har ett skyddsombud på företaget...

Vad finns det för fortsättningskurser för skyddsombud?

Jag vet inte om detta är rätt forum, men jag undrar om det kommer fler skyddsombudsutbildningar under året som är...

Skillnad mellan systematiskt brandskyddsarbete och arbetsmiljölagen?

Vad är det för skillnad på AML kontra lagen om skydd mot olycka (LSO)? Vilken tillsynsmyndighet har kontrollfunktionen när det...

Ska skyddsdokumentationen vara öppen för alla?

Jag undrar om skyddsmötesprotokollen, samt skyddsronderna är öppna dokument, dvs får alla på arbetsplatsen tillgång till dem?

Ska riskbedömning göras också på de arbetsorganisatoriska bitarna?

Jag har en fråga gällande omorganisation. Vår arbetsgivare säger att det är verksamhetens behov som skall ligga till grund för...

Ska den värkande axeln anmälas som arbetsskada?

Jag har en kollega som har kommit till mig som skyddsombud och meddelat att hon har värk i en axel...

Hur ofta ska man ha skyddsrond?

Hur ofta skall man ha skyddsrond?

Hur länge ska skyddsrondsprotokoll förvaras?

Hur länge skall arbetsgivaren förvara skyddsrondsprotokoll? Och i vilken form, är scannade protokoll tillräckliga?

Hur lång tid har arbetsgivaren på sig att genomföra bulleråtgärderna?

Jag arbetar på en förskola. För ett halvår sedan utfördes en bullerkartläggning utav en skyddsingenjör. Resultatet visade att ljudnivån är...

12