Ska vi locka med pengar?

Vi har problemet att ingen vill vara skyddsombud längre. Hur ställer ni er till förslaget att arbetsgivaren betalar omkring 500 kronor till den som ställer upp som skyddsombud? Eller har ni något bättre förslag?

SVAR: Det är ett tveksamt förslag eftersom belöningen kan förmå personer som inte är tillräckligt motiverade att företräda sin kolleger i arbetsmiljöfrågor, men som tycker att 500 kronor är en bra kassaförstärkning, att bli skyddsombud – till namnet men inte till gagnet. Frågan är varför ingen vill vara skyddsombud. Jag tror att ni – du och de fackliga företrädarna – bör ta rätt på svaret. På en teknisk förvaltning kan alla möjligen tycka att de har så pass god arbetsmiljö att inget behöver göras. Men arbetsmiljöarbete innebär inte bara att ha uppnått en acceptabel nivå – det är dels ett ständigt förbättringsarbete, dels en bevakning av att ingen förändring leder till det sämre. Ta gärna upp på ett arbetsplatsmöte vilka ytterligare förbättringar som är möjliga, och ställ frågan i vilken ordning de ska göras. Det kan skapa ett egenintresse på olika enheter, och på så sätt öka dessa gruppers intresse för representation i arbetsmiljöfrågor.