Jag jobbar i en svetsande anläggning där vi måste ha skyddsskor och skyddskläder

Jag jobbar i en svetsande anläggning där vi måste ha skyddsskor och skyddskläder. Men vi har chefer som springer runt i fabriken, som inte har det. Ska inte dom också bära det? Det kan ju hända olyckor med dem också.

SVAR: I föreskriften AFS 2001:03 sägs det (9 §) att behovet av personlig skyddsutrustning ska avgöras av bl a arbetets varaktighet och riskens omfattning och frekvens. Att chefer rör sig i riskfyllda verkstadsmiljöer i vanliga gångkläder är vanligt, men arbetsgivaren – i många fall cheferna själva, genom delegering – ska ha företagit en riskanalys innan de gör det. Jag förmodar att riskanalysen – om den över huvudtaget görs – består i konstaterandet att det gått bra så många gånger tidigare.