Hur och när kan man lägga ett skyddsstopp?

Hur och när kan man lägga ett skyddsstopp? Ventilationen och kylaggregatet har slutat att fungera på kontoret. Det innebär innertemperaturer på + 25-29 grader, samt att lufttillförseln är obefintlig. Detta problem uppmärksammades redan under förra årets värmebölja. De delar som nu har beställts (från Belgien) vet vi inte när de kommer. Kan jag som huvudskyddsombud lägga ett skyddsstopp på grund av detta?

SVAR: Nej, stoppningsrätten kan användas bara när arbetet innebär ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa”, något som inte kan sägas råda vid de temperaturer du nämner. Ett s k okynnesstopp – att ett skyddsombud stoppar arbete för att uppmärksamma på faror av mindre akut slag – innebär att ombudet riskerar skadestånd. Det är naturligtvis illa nog att behöva arbeta i uppemot 30 graders temperatur, de bäddar för ineffektivitet och felhandlingar, och en kortsiktig lösning kan vara att arbetsgivaren köper in bordsfläktar.