Får arbetsgivaren hindra skyddsombudet att delta i skyddsronden?

Vi har ett skyddsombud som är mer aktivt än resten av skyddsombuden. Han blir påhoppad gång på gång av sin närmaste chef som ifrågasätter var han har varit och om han inte kan sköta detta på rasten. Vid skyddsrond 1 gång/mån går detta skyddsombud med ca 10-15 min. och berättar om sitt område. detta anser chefen också vara för mycket eftersom Huvudskyddsombudet redan finns med i ronden. Nu hotar denna chef att flytta skyddsronderna till annat tillfälle om hon anser att det finns för mycket arbete just den dagen.
Vi Skyddsombud tycker nu att det har gått för långt och vore tacksamma om vi kunde få lite hjälp med hur vi skall bemöta såna här idiotier på bästa sätt.

SVAR: Tråkigt att skyddsombudets arbete ifrågasätts hos er. Det är tyvärr inte helt ovanligt, att chefer motarbetar skyddsombud istället för att dra nytta av deras kunskaper och engagemang för arbetsplatsen. Lagligt sett har ert skyddsombud en hel rad rättigheter; som rätt till tid för uppdraget, rätt att inte bli hindrad i uppdraget (kan leda till skadestånd) osv. Det står i i Arbetsmiljölagen kap 6 § 10: "Skyddsombud får inte hindras att fullgöra sina arbetsuppgifter". Hur skyddsombuden och de lokala skyddsombuden fördelar sina uppgifter avgör den fackliga organisationen, enligt Maria Steinberg i hennes bok Skyddsombudsrätt. Vad gäller skyddsronder så har ju de lokala skyddsombuden bättre kännedom om sitt skyddsområde, medan huvudskyddsombudet har mer övergripande kunskap om risker och främst är den som representerar arbetstagarna gentemot arbetsgivaren samt utåt. Sedan gäller det ju ändå att i slutändan komma överens med sin arbetsgivare, eftersom arbetsmiljölagen bygger på samverkan, och arbetsgivaren är den som ansvarar för genomförandet av skyddsronden.