3 frågor om skyddsarbete

Jag har följande frågor som jag hoppas få svar på:
1. Vad gör vi om vi inte har ett skyddsombud?
Vem representerar oss?
2. När kan ett skyddsombud stoppa arbetet?
3. Var hittar vi skyddsrondsunderlag?

SVAR: Här kommer några korta svar: 1. Har ni inte skyddsombud så bör ni välja skyddsombud. 2. Skyddsombud kan stoppa arbetet vid risk för liv och hälsa. 3. Skyddsrondsunderlaget bör vara anpassat till branschen, men det finns också generella material på hemsidor o dyl. Eller utgå från de av Arbetsmiljöverkets föreskrifter som gäller er verksamhet. Skaffa gärna A-boken, med en mängd frågeområden och checklistor: