Vad ska jag göra när jag vill börja jobba igen efter operation, men chefen hindrar mig?

Jag har snart varit sjukskriven i 2 år pga av en stor operation, men jag har försökt att få börja arbeta 25-50% hos min arbetsgivare i 1 år.
Arbetsgivaren vägrar att jag skall få börja arbeta innan jag kan jobba heltid. Jag har en ny chef så jag har ingen personlig relation eller någon konflikt med denne.
Han har inte tagit kontakt med mig en någon gång under denna tid, utan det är jag som ringt, mailat, kallat till rehabmöte.
Han har sagt till mina kolleger att jag inte vill ha kontakt – vilket inte är sant.
Jag har försökt få stöd av facket att få börja arbeta på mitt ordinarie jobb på deltid – det finns flera sjukskrivna där och någon började på del av dag – men de säger att man inte kan jämföra sjuka??
Jag tycker att man skall ha samma policy för alla men sedan ta personliga hänsyn vid schemaläggning osv.
Jag känner att han vill bli av med mig och tvinga mig till ett annat arbete inom kommunen som inte passar mig alls.
Om jag nu friskskriver mig helt (fast jag inte är helt frisk ännu men vill jobba) kan han vägra mig att komma tillbaka till min ordinarie tjänst?
Hur skall jag tackla detta problem – nu är det akut börjar må psykiskt dåligt av detta

SVAR: Som alltid går jag direkt till roten - Vad är ORSAKEN till att din arbetsgivare inte godkänner att du trappar upp din friskrivning i den takt som är medicinskt korrekt (om nu din läkare bedömt att det är det bästa för dig för att komma tillbaka i arbete)? Vad säger din läkare om detta? Vilken bedömning gör denne? Finns det medicinska argument till varför du inte skulle kunna återgå i arbete innan du är helt arbetsför med tanke på din arbetsplats och dina arbetsuppgifter? Mitt förslag till dig är ta kontakt med din handläggare på Försäkringskassan och be denne kalla dig, din arbetsgivare, din läkare och facklig representant (om du vill ha denne med) till ett avstämningsmöte där ni gemensamt kan diskutera fram en lämplig lösning. Ni kanske även ska ta hjälp av er företagshälsovård om ni har en sådan (du kanske redan går hos deras läkare). Då jag inte känner till några detaljer om ditt arbete är det svårt att ta ställning till vad det är som gör att din arbetsgivare inte godkänner att du får trappa upp tiden. Personligen har jag aldrig haft ett ärende där arbetsgivaren nekat en medarbetare att trappa upp under en sjukskrivning på väg tillbaka i arbete men det kan finnas förhållanden på din arbetsplats som försvårar det. Jag hoppas att detta kan hjälpa dig vidare. Lycka till!