Vad kan jag göra när jag vill avbryta min sjukskrivning och återgå till jobbet, men arbetsgivaren vägrar?

Jag har varit sjukskriven i ett halvår och vill nu avluta min sjukskrivning och återgå till jobbet, trots att besvären kvarstår, men arbetsgivaren vägrar. Vad kan jag göra?

SVAR: Jag måste ju ställa mig frågan varför du vill gå tillbaka i arbete trots att besvären kvarstår? I och med att du varit sjukskriven i ett halvt år tolkar jag det som att du uppbär sjukpenning från Försäkringskassan. Det framgår inte heller i din fråga vad orsaken till din sjukskrivning är eller varför arbetsgivaren vägrar. Här måste jag svara dig generellt. Det leder aldrig till något bra om man återgår i arbete trots en sjukdom som gör att man inte har arbetsförmåga i sitt arbete. Risken blir därmed att du kan bli allvarligare sjuk och det är med stor säkerhet det som arbetsgivaren vänder sig emot och inte vill riskera eller vara delaktig till. Min rekommendation till dig är att du vid ett avstämningsmöte där din chef, Försäkringskassan och din läkare samt facklig representant (om du önskar att denna ska medverka) framför varför du vill tillbaka i arbete utan att din arbetsförmåga är återställd och om det kan finnas alternativ för dig som gör att du inte sätter din hälsa på spel.