Ska man anmäla skadan som tillbud?

En kollega gjorde sig illa på sin fikarast. Han skar sig i handen med en kniv och fick åka till akuten för omplåstring. Är detta ett ärende som ska behandlas? Tillbud?

SVAR: Jag skulle inte kalla det inträffade för ett tillbud, eftersom det var en personskada, som krävde sjukhusvård. Skadan hände på arbetet under arbetstid även om det inte var av just arbetet. Även färdolycksfall klassas som arbetsskador, fast de inträffar på väg till och från arbetet. Jag tycker ni ska följa upp denna skada i er statistik, om inte annat för att ett skärsår i handen kan ge efterverkningar som påverkar det vanliga jobbet (t ex sjukskrivning, anpassning av arbetsuppgifter, framtida men?). Det är inte säkert att ni kan göra så mycket förebyggande för att undvika denna typ av skador hos er, men ibland kan olyckor inträffa i onödan pga stress eller någon annan faktor, som kan behöva ses över. Om ni funderar över begreppen arbetsskada och tillbud, så kanske incidentrapportering passar er bättre i det här fallet. En incident täcker in såväl tillbud som skador på arbetsplatsen.