Ska axelsmärtorna anmälas som arbetsskada?

En medarbetare har fått kraftiga problem med sina axlar. Företaget har tagit hjälp av konsult för att ge medarbetaren hjälp att hitta en riktig arbetsställning. Medarbetaren har ändå fortsatta problem och får sjukskriva sig för problemen.
Bör detta anmälas av arbetsgivaren som tillbud eller arbetsskada till Försäkringskassan?

SVAR: Det låter som att medarbetaren, utöver konsulten, behöver hjälp av t ex en sjukgymnast för att få ordning på besvären. Dessutom skulle nog arbetsuppgifterna behöva anpassas under en period - kanske är en tillfällig omplacering nödvändig så att axlarna får vila. Involvera gärna företagshälsovården, så att detta inte bli en utdragen sjukskrivning med lång väg tillbaka. Det är inget tillbud utan antingen skada, eller mer troligt en arbetssjukdom och ska anmälas som det. Ta hjälp av involverad läkare (medarbetarens egen läkare eller företagsläkaren) med diagnos, så vet ni hur anmälan ska göras. Läs också på i föreskriften om Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1) på Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se, så vet ni vad som förväntas av er i den här situationen.