Ska arbetsgivaren anmäla arbetssjukdom?

Jag har genomgått en operation och har ett par frågor i samband med min återgång till arbetet: Kan jag få andra arbetsuppgifter till en början efter operationen? Ska arbetsgivaren anmäla detta som arbetsjukdom?

SVAR: Det låter rimligt att dina arbetsuppgifter anpassas. Det låter också som att du vore betjänt av inledande rehabiliteringsmöten med din arbetsgivare, ihop med medicinsk kompetens, fack och skyddsombud (om du önskar det), gärna företagshälsovården och kanske Försäkringskassan. Du förbereder dig genom att läsa i föreskriften Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1, se Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se). Där framgår skyldigheter och rättigheter för de inblandade i rehabiliteringsprocessen. Har ni företagshälsovård bör dessa involveras och t ex hjälpa till med arbetsanpassning och vara bollplank vid framtagning av lämpliga arbetsuppgifter. Arbetsgivaren behöver dock inte "hitta på" nya arbetsuppgifter till en person som rehabiliteras, utan kan man på sikt inte klara några av de förekommande arbetsuppgifterna på arbetsplatsen kan man bli uppsagd. Det är också viktigt att man är samarbetsvillig och kan tänka sig att prova olika alternativ i den här processen. Jag nämner detta för att det också är en anledning till saklig uppsägning, från arbetsgivarens sida. Jag hoppas inte det blir aktuellt för dig, men detta är de fällor som kan finnas för en anställd i rehabprocessen. Om inte detta redan är anmält som arbetssjukdom så bör det göras, om det är en arbetsrelaterad åkomma. Behöver du hjälp så be facket eller skyddsombud att trycka på arbetsgivaren, ta fram underlag, hjälpa till med ifyllnad osv.