Måste arbetsgivaren få veta vilken sjukdom jag har?

Har min arbetsgivare rätt att fråga vilken typ av sjukdom jag har då jag sjukanmäler mig, redan vid första dagen? Har de rätt att föra register på min sjukdomshistorik, för att sedan använda det mot mig vid fördelning av arbetsuppgifter? Är ett sådant register alls tillåtet?

SVAR: Om inte annat är styrt i ditt kollektivavtal så får du på läkarintyget stryka själva diagnosen när du lämnar in det till arbetsgivaren. En arbetsgivare ska i samband med att en medarbetare är sjuk dokumentera alla händelser och där är orsaken till arbetsoförmåga en del av dokumentationen. Dokumentation är det sättet som en arbetsgivare kan styrka att de praktiserat sitt rehabiliteringsansvar när en medarbetare är sjuk. Vanligtvis så sparas denna dokumentation i personakten som finns på personalavdelningen där bl a även ditt anställningsavtal finns arkiverat.