Kan vi förmå den anställda att byta läkare?

Vi har en medarbetare som varit sjuk sedan flera år i en stressrelaterad sjukdom. Hon är åter i tjänst, på 75%. Det jobb hon utför är dock inte på 75% och de krav vi har på en person i hennes befattning är mycket högre än vad hon levererar. I och med den nya rehabkedjan är tanken att hon ska kunna jobba 100% hos oss, men både vi och hennes läkare anser att det kommer göra att hon kommer bli ännu sjukare igen. Vi har betalat alla kostander för hennes rehabilitering som har varit flera olika program och leverantörer.
Vi är inte nöjda med det jobb som läkaren och vår företagshälsovård utför utan vill att hon byter läkare till en som vi har förtroende för. Hon är inte intresserad av det eftersom den nya läkaren ställer andra krav på henne. Är det möjligt för oss att kräva att hon byter läkare och att vi inte kommer betala fortsatt behandling hos nuvarande läkare utan att hon får stå för den kostanden själv?

SVAR: Som jag ser det är det svårmotiverat för er att tvinga henne till en annan läkare när hon, som jag tolkar det i din fråga, går hos läkaren hos er företagshälsovård. Vanligtvis är problemet det omvända, att medarbetaren går hos en allmänläkare inom primärvården och arbetsgivaren vill att medarbetaren istället eller också ska besöka läkaren hos företagshälsovården vilket då inte möter några hinder (om inte annan regleras i kollektivavtalet). En annan frågeställning är bedömning av arbetsförmåga i relation till arbetet. Du skriver att hon inte presterar 75 % arbete på sin 75 % arbetsförmåga. Här behöver ni konkretisera vad det här hon inte (kan) utföra och varför. Lämplig kompetens/resurs att ta hjälp av här finns oftast på företagshälsovården men i det här fallet kanske ni ska ta in en ny resurs som objektivt kan bedöma läget. Ett förslag kan vara att köpa in den tjänsten från en oberoende leverantör såsom t ex Arbetslivsresurs för en objektiv bedömning och sedan hantera ärendet vidare därifrån. Det finns egentligen en till frågeställning i det du skriver och det är om ni ska ha kvar avtalet med den företagshälsovård som ni har. Om ni som arbetsgivare har en upphandlad företagshälsovård som inte levererar det ni förväntat er gällande kompetens så bör ni se över det avtalet och ta en dialog med leverantören om levererat resultat i relation till förväntat resultat. Läkarens roll är att objektivt bedöma medarbetarens arbetsförmåga i relation till sjukdom. Viktigt är att även medarbetaren har förtroende för läkaren som ska göra bedömningen. För de arbetsrättsliga frågeställningarna i denna fråga rekommenderar jag er att ni kontaktar er arbetsgivarorganisation eller motsvarande för att få den experthjälpen.