Kan jag slippa företagshälsovården på rehabmötena?

Jag är missnöjd med vår företagshälsovård och mina rehab möten som inte är bra.
Har adhd och en egen läkare. Vill slippa företagshälsan som är köpta av arbetsgivaren. Går det?

SVAR: Det är svårt att svara på frågan då jag inte vet orsaken till att din ADHD är ett rehabärende. ADHD är ju en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och inte en sjukdom. Det är inget man blir frisk ifrån utan man bär det med sig hela livet. Många har inte blivit diagnostiserade som barn utan blir det som vuxna och får däremot svar på varför många saker varit svåra i livet fram tills dess. Det är viktigt att hitta verktyg och strategier som gör att man hittar sitt sätt att hantera arbetslivet och livet i övrigt. För vissa är det enklare och andra svårare. Det underlättar då om man är tydlig mot sin chef/arbetsgivare om på vilket sätt ADHD sätter ned funktions- och arbetsförmågan och vilken hjälp som behövs för att få det att fungera. Här följer ett antal frågor som är tänkta att fungera som en hjälp för dig att komma framåt i din rehabilitering: - Vad är det med dina rehabmöten som inte är bra? Skulle de bli bättre om din egen läkare också medverkade? - Kan du välja en annan läkare hos företagshälsovården som det fungerar bättre med? - Finns det ett kollektivavtal som styr användningen av Företagshälsovården? - Har du frågat din chef/arbetsgivare om din egen läkare också kan medverka vid möten med FHV för att uppnå ett optimalt läge? Generellt så är man fri att välja vilken läkare man vill (enligt gällande regler i landstinget) när man är sjuk (arbetsgivaren kan inte lägga sig i). Kollektivavtal kan styra att man som arbetsgivare kan kräva att medarbetaren även ska besöka läkaren på FHV. Det optimala är dock om alla involverade kompetenser, oavsett om det är hos Företagshälsovården, primärvård eller annat, kan samarbeta över gränserna för att uppnå bästa resultat. Det är alltid viktigt att se på orsaken till att det inte fungerar.