Kan arbetsgivare få stöd för att utöka en halvtid till en heltid för personer med funktionshinder?

Det finns en hel del stöd för personer med funktionshinder – under förutsättning att dessa uppbär sjuk- eller aktivitetsesättning på HELTID(nystartjobb eller nyfriskjobb tex). Men om man som arbetsgivare vill utöka en anställning från halvtid till heltid för en person – som därigenom kan få ett heltidsjobb och dessutom komma ifrån sin sjukersättning, vilket innebär vinster för samhället och framför allt för den enskilde. Som det är idag anses den som uppbär halv sjukersättning inte fullt arbetsför i försäkringssammanhang. Halvtidsarbetande går miste om pensionspoäng och andra förmåner som tillfaller heltidsarbetande och har att se fram emot en sämre ekonomi när de blir pensionärer.
Här är korta bakgrundsfakta om fallet jag har i åtanke:
– Personen är inte sjukskriven men har 50% sjukersättning
– Personen kan och vill ha en heltidsanställning
– Arbetsplatsen är anpassad eftersom personen redan finns på arbetsplatsen.
– Det handlar om en liten arbetsgivare som vill men som inte har möjlighet att göra denna utökning utan ekonomiskt stöd.
Har jag fel eller kan man som arbetsgivare få stöd för att utöka en halvtid till heltid?

SVAR: Det finns ett antal frågor/konstateranden här som är avgörande för hur ni kan gå vidare. 1. Är sjukersättningen tidsbegränsad eller ej 2. I dialog med Försäkringskassan (FK) går det att testa om det finns ökad arbetsförmåga under 3 månader med bibehållen ersättning. Visar det sig då att det finns en utökad arbetsförmåga drar FK in ersättningen. 3. Är en fullständig arbetsförmågebedömning genomförd för att säkerställa att det faktiskt finns arbetsförmåga att ta tillvara? Det är av största vikt att det inte riskeras att den försäkrades hälsa försämras till följd av upptrappning i arbetstid. Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen ger inga bidrag till en arbetsgivare om en befintlig medarbetare med partiell sjukersättning har förmåga att gå upp i arbetstid. Möjligheter som finns är anpassning av arbetsplatsen vilket tydligen redan är genomfört. Min rekommendation är att ta en dialog med FK och vilka möjligheter som finns med en tydlighet om att det främst handlar om att pröva om det finns en utökad arbetsförmåga och vilka möjligheter det finns att under ersättning från FK pröva denna och hur länge.