Har timanställda samma rätt till alkoholrehab som fast anställda?

Min fråga gäller om någon på jobbet har alkoholproblem och är anställd ”på timme”. Är det någon skillnad vad gäller den anställdes rättigheter och arbetsgivarens skyldigheter beroende på anställningsformen? Dvs är det skillnad att vara fast eller tillfälligt anställd i det här sammanhanget?

SVAR: Ja, det är skillnad på olika anställningsformer. Arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar för tillsvidareanställda, samt visstidsanställa (=den tiden som anställningen pågår), men däremot inte för personer som är behovsanställda. Arbetsgivaren har nämligen ingen juridisk bindning till en person som man ringer in "vid behov". Är personen inte arbetsför av någon anledning så skall han/hon skickas hem och efter det behöver inte arbetsgivaren kontakta personen igen. Däremot finns det inget som säger att en arbetsgivare inte kan erbjuda hjälp och stöd på grund av omsorg och intresse. Men det finns inga skyldigheter att göra det.