Har man rätt att bli omplacerad när man får ont av arbetsuppgifterna?

Jag har en kollega som vill bli omplacerad för han har ont i axlar och rygg av att han går och bäddar hela tiden. Det finns lättare arbeten på arbetsplatsen. Kan företaget neka honom omplacering?

SVAR: Jag skulle rekommendera ett besök hos företagshälsovården för att främst komma till rätta med exakt vad det är i arbetet som inte fungerar och om det finns en medicinsk orsak till detta. Viktigt är då även att chefen blir involverad och tar ett aktivt ansvar här. Som medarbetare kan man ju alltid lyfta frågan till sin chef om man har önskemål om att arbeta med andra arbetsuppgifter där man är anställd men det är inte alltid möjligt att ordna i praktiken. Så långt kan jag ge svar, sedan hör frågan samman med arbetsrättsliga aspekter, som är svårt att svara på generellt. Det kan bl a ha att göra med hur själva anställningen ser ut.