Har arbetsgivaren rätt att i förväg kräva sjukintyg från första sjukdagen?

Lagen säger att om arbetgivaren så kräver, ska du visa sjukintyg från 1:a dagen. Kan arbetsgivaren i förväg ställa detta krav? Dvs ”nästa gång du är sjuk vill vi ha ett sjukintyg”

SVAR: Ja, det är helt rätt uppfattat. Från och med den 1 januari 2008 så har alla arbetsgivare rätt att begära förstadagsintyg på medarbetare. Finns det kollektivavtal på arbetsplatsen så är det alltid kollektivavtalet som styr. Den nya lagen säger att arbetsgivaren har rätt att begära förstadagsintyg vid särskilda skäl såsom t ex misstanke om missbruk eller upprepad korttidsfrånvaro. Begäran ska göras skriftligen av arbetsgivaren och där ska även anges hur länge medarbetaren ska lämna förstadagsintyg, max ett år. Det finns inte styrt i lagen om vem som ska betala läkarbesöket och förstadagsintyget utan det är upp till arbetsgivaren om denne vill betala för detta. Vanligt är att arbetsgivaren när den sätter förstadagsintyg på en medarbetare även reglerar att det är företagshälsovården som skall utfärda detta. Villkor om förstadagsintyg regleras i Lag (1991:1047) om sjuklön 10a§. Du kan läsa mer hos: Lag och avtal http://www.lag-avtal.se/art/7296 samt hos Svenskt näringsliv http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/sjukfranvaro/article39233.ece