Får arbetsgivaren minska anställningstiden till 50% vid halvtids sjukersättning?

En person, 62 år gammal har en heltidsanställning. Pga av sjukdom har denna person fått beviljat en icke tidsbegränsad halvtidssjukersättning från FK. Arbetsgivaren vill nu säga upp hennes heltidstjänst och återanställa henne på halvtid med motiveringen att hon kanske inte kommer att jobba heltid mer. Får arbetsgivaren göra så när det gäller halvtidssjukersättning? Varför vill arbetsgivaren göra så? Vad förlorar arbetstagaren på att acceptera detta? Måste man acceptera? Man känner kanske efter ett år att man vill prova jobba heltid igen och ha sin sjukersättning vilande.

SVAR: Ja, det är så att om beslutet är fattat av Försäkringskassan (FK) om en varaktig (icke tidsbegränsad) sjukersättning får arbetsgivaren sätta ned anställningen i motsvarande grad. Så om det nu i gällande ärende är 50 % varaktig sjukersättning så får arbetsgivaren sätta ned anställningen i motsvarande grad. Detta har inte att göra med hur gammal personen är utan det är lika för alla. Läs mer i LAS (Lag om anställningsskydd) 33 § 2 st. Följande går att läsa i Försäkringskassans Vägledning 2004:9 Sjukersättning och aktivitetsersättning på sid 75. (Länk här »): "...Försäkringskassans utredning ska visa att arbetsförmågan sannolikt inte kan förbättras. Vid tidpunkten för prövningen ska det också vara klarlagt att det inte finns några möjligheter till arbetslivsinriktad eller medicinsk rehabilitering som kan förbättra arbetsförmågan." Arbetstagaren får därmed lön på 50 % och sjukersättning på 50 %. Sjukersättningen ligger f.n. på ca 67 % av den sjukpenningsgrundande inkomsten och sjukpenning på 80%. FK har ett utförligt informationsblad om sjukersättning. (Länk här ») Se även AD dom 2007 nr 40. (Länk här »)