Är det ledningens ansvar att förhindra fall i trappan?

Vi har en anställd som har svårt att gå pga en medfödd sjukdom. Hon går med hjälp av en krycka, men ramlar lätt.
Vi har en trappa som de anställda går i varje dag eftersom hiss saknas. Vad gäller för arbetsgivarens ansvar om hon trillar i trappan? Hon själv låtsas inte om sitt handikapp och fortsätter att gå utan att kräva tex trappstol. Vad rekommenderar ni mig att göra som tillhör ledningsgruppen men inte får högsta cheferna med i resonemanget om att vi har ett ansvar att förhindra olyckor och att vi bör agera innan det händer något?

SVAR: Du har helt rätt i att arbetsgivaren är arbetsmiljöansvarig och ska vidta åtgärder för att förhindra olycksfall och det är bra att du som ledningsrepresentant tar initiativ till förebyggande åtgärder. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetet också anpassas till de anställdas fysiska och psykiska förutsättningar. Har du läst i föreskriften Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1)? Ni ska ju inte rehabilitera den här personen, men där framgår tydligt ansvarsfördelningen och vem som förväntas göra vad i situationer liknande er. Kan ni genom att vara förutseende undvika en skada så är det mycket värt! Ni skulle kunna diskutera med företagshälsovården, kring er fysiska miljö. De är vana att hantera skaderisker, ohälsofrågor, ergonomiska problem liksom psykosociala dilemman, så de kan säkert hitta lösningar utan att trampa den berörda på ömma tår. Personen ifråga måste ju också involveras, så hon inte känner sig överkörd eller förolämpad. Handikappet verkar ju vara ett känsligt kapitel för henne, vilket behöver hanteras. Det var några kommentarer och förslag på tillvägagångssätt i er situation. Lycka till!