Är damm från städ-moppar hälsovådligt?

Jag är timvikarie på ett tvätteri för städ-moppar och är lite orolig för arbetsmiljön. Det är golvmoppar från skolor, dagis mm. som tvättas där. Före tvätt måste dessa sorteras, ungefär hälften är våta och resten torra. Det är de torra mopparna som dammar väldigt både vid sortering och instoppning i tvättmaskin.
En av de anställda har kontaktat skyddsombudet i frågan men det verkar inte leda någonstans. Jag vill heller inte bråka eftersom det ju snabbt kan leda till att mitt vikariat kanske tar slut fortare då.
Läste att dammet på ett vanligt kontor är hälsofarligt och det låter ju inte så bra med tanke på dammängden här! Har väl inte märkt mer än att det ofta svider i ögonen, men det man får ned i lungorna det känns kanske inte?
Vad kan jag göra för att få till en kontroll och ev. åtgärd av luften i tvätteriet? Bör kanske tillägga att allt arbete (sortering, tvättning, tumling och packning) sker i samma lokal, ett stort garage där bilar kör in för lastning.

SVAR: Det finns olika vägar att gå. Jag förstår din tvekan att agera, med tanke på ditt vikariat. Kan det vara så att också skyddsombudet också tvekar, att det finns inte bara damm utan också hot i luften? Du kan alltid ringa Arbetsmiljöverkets (AV) inspektionsdistrikt och berätta hur hanteringen av torra moppar går till. De tar sedan ställning till om de ska inspektera inte bara arbetsförhållandena, utan också arbetsgivarens sätt att systematiskt ta sig an arbetsmiljön, ett tvingande krav enligt en föreskrift (Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 Systematiska arbetsmiljöarbete). Arbetsgivaren ska veta - inte bara tro - att dammet inte medför hälsorisker, om det är så. Om de högsta värden som är tillåtna för t ex organiskt damm – textildamm, debris (stoft från levande väsen, t ex hudskrap, hår), sot, pollen, etc – överskrids saknar det betydelse om de som jobbar i dammet gör det under kort eller lång tid: de s k gränsvärdena ska oavsett allt annat underskridas med marginal. Går inte detta att åstadkomma måste arbetsgivaren besluta om och betala för personlig skyddsutrustning - andningsskydd eller friskluftmask. Du har noterat att dammet irriterar ögonen och undrar om kanske lungorna tar stryk. Det kan man inte veta utan att mäta och analysera, vilket kräver utrustning och mätkompetens, något som företagshälsovården har. Men det enklaste är att åtgärda utan att mäta i ett fall som detta, som egentligen inte kräver större insatser för att få luften ren; Ett utsug placerat så att den dammiga luften inte passerar andningszonen för den som arbetar vid tvättmaskinen. Eller kanske det är så enkelt att det skulle räcka med att de torra mopparna spolas våta innan de läggs i maskinen. Men som sagt: du ska bara behöva säga till en gång, skyddsombudet likaså, som kan begära skriftligt på att han eller hon begärt utredning (Arbetsmiljölagen 6 kap 6a§, se nedan). Eftersom inget hänt är det nog dags att ringa AV. Tag då också upp att tvätteriet ligger i ett garage. Det kan vara så att allmänventilationen är otillräcklig, kraven på sådan är lägre i lokaler som inte ursprungligen är avsedda för arbete.