Verksamhetens webbplatser:

Rehabilitera

Chefen tror inte jag är sjuk

Kan chefen ifrågasätta min sjukskrivning?

Vården är oense om jag ska jobba eller inte?

Jag är sjukskriven av min läkare och får inte jobba, men företagshälsovården vill att jag skall jobba. Vad skall jag...

Får de neka mig att ta med någon annan till mötet?

Jag är sedan april i år sjukskriven för utmattningssyndrom. I augusti (mer än 3 månader senare) hade jag ett första...

Måste jag vara sjukskriven när jag inte vill?

En läkare har sjukskrivit mig 100 procent, trots att jag inte vill detta. Jag trivs på mitt arbete och jag...

SKA CHEFEN LÄSA JOURNALEN?

Vad är offentligt i rehabärende? Jag undrar om företaget kan kräva att få ta del av dokumentation som förekommer mellan...

Vården är oense om jag ska jobba eller inte

Jag är sjukskriven av min läkare och får inte jobba, men företagshälsovården vill att jag skall göra det. Vad skall jag göra?

Måste jag ha med chefen till doktorn?

För en tid sedan skadade jag ryggen i samband med förflyttning av en patient på min vårdavdelning. Nu ska jag till företagshälsovården för provtagning och min chef vill absolut följa med!

Måste jag ha kontakt med jobbet under sjuktiden?

Är sjukskriven utav läkare 30 dagar framåt. Har jag någon skyldighet att infinna mig på rehabiliterings möten eller diverse möten...

Får jag inte gå i pension?

Jag har varit sjukskriven sedan februari för depression. Fick nyss besked från Försäkringskassan att jag inte fick ersättning längre. Får...

KAN ARBETSGIVAREN NEKA REHABILITERAD ATT ÅTERGÅ I JOBB?

Min hustru är rehabiliterad efter en längre periods sjukskrivning och önskar återgå så sakta i sitt tidigare arbete i omsorgen,...