Vilken hjälp bör företaget ge en person i kris?

Jag är skyddsombud på ett litet företag och en av de anställda har precis råkat ut för ett personligt problem (pappan dog).
Jag har sagt att personen i fråga gärna får prata med mig om han vill, men har företaget någon skyldighet att t ex låta den anställda gå och prata med en psykolog?

SVAR: Arbetsmiljöverkets föreskrift Första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:07) kan du skriva ut från Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se. Enligt § 3 definieras krisstöd som det psykiska och sociala omhändertagande som behövs i samband med akuta krissituationer, t ex förlust av anhörig, som kan utlösa krisreaktioner. Läs både kommentarer och bilagorna. I § 4 står att krisstöd ska planeras, ordnas och följas upp utifrån en riskbedömning i arbetet. § 5 kräver att varje arbetplats skall ha den beredskap som behövs med hänsyn till verksamhetens behov. Om arbetsledningen har de kunskaper om krisstöd som behövs, behöver inte psykolog anlitas. Har ni tillgång till Företagshälsovård kan du vända dig dit, för hjälp.