Var kan man få hjälp mot mobbning?

Hur ingriper man mot sextrakasserier på en arbetsplats? Var kan man få hjälp av mobbing? Hur ska en mobbad få upprättelse? Vad måste grupper tåla? Hur hjälper man en som blir mobbad?

SVAR: Det är avgörande för alla de här frågorna om det på din arbetsplats finns en policy och handlingsplan mot trakasserier och kränkande särbehandling, med klara besked om vem som ska göra vad. Om en sådan inte finns är det dags att skapa en. Initiativet ska tas av arbetsgivaren. Hjälp och stöd kan Föreningen Stopp ge. Den har hemsida och tel.nr 08-770 03 17. Upprättelse för den mobbade är en svår sak, och har samband med att mobbningen, och all mobbning, upphör. En ursäkt är ofta svår att få från en grupp som mobbar - att gruppen känns vid sina synder kollektivt är en svårare sak än att var och en i enrum ber om ursäkt, men är en väg som kan prövas om den mobbade nöjer sig med det. Den här processen fordrar i allmänhet en neutral medlare, någon som varken av den mobbade eller av mobbarna betraktas som tidigare involverad. Frågan "vad måste grupper tåla" har jag svårt att besvara, som den står. Rör det sig om en dålig chef som utsätter gruppen för psykiska övergrepp? Eller någon gruppmedlem som är besvärlig för gruppen? Om klimatet inte är öppet och man tiger, eller ger igen, istället för att påtala och tala om missförhållanden sprids osunda föreställningar som kommer att dominera i gruppen. I Mobbningsboken finns råd till den mobbade, till chefen, till arbetskamrater, skyddsombud, vänner, anhöriga. Det kanske viktigaste rådet till den mobbade är "markera att du inte accepterar". Den hållningen kan en som vill hjälpa den mobbade stödja. Mobbningsboken säljs via www.arbetsmiljöforum.se.