Vad ska vi göra åt kränkningarna när facket, företagshälsovården och ledningen inte agerar?

Jobbar som sjuksköterska inom kommunen, ihop med en MAS som mobbar vissa av sjuksköterskorna. Det kan räcka med en banal avvikelse för att hon skall ge vissa av sjuksköterskorna en intern varning och hota om avsked om sjuksköterskan gör om detta igen.
Vissa av sjuksköterskorna är hennes förtrogna. De kan göra vad som helst utan att hon tar tag i problemet. De uppmuntras att skriva avvikelser på oss andra sjuksköterskor, vilket de mer än gärna gör.
Jag har tagit upp problemet med företagshälsovården. Men de säger att de inget kan göra, eftersom de också är ett företag, och måste se om sitt eget hus.
Har varit facklig förtroendeman och har pratat med denna MAS om hur vi ser på saken, men hon vägrar lyssna, utan jag blev mera utsatt för hennes kränkningar efter det samtalet. Facket på central nivå vågar tydligen inte göra något. Valde till slut att ge upp mitt förtroendeuppdrag.
Vad skall vi göra? Det känns som en mycket otrygg arbetsplats. Och vi som är utsatta, går alltid med en rädsa för att vi skall göra något fel.

SVAR: Jag utgår ifrån att din förkortning MAS i det här sammanhanget innebär medicinskt ansvarig sjuksköterska. Jag känner dock inte till om det är en chefsbefattning, och vissa av mina svar nedan påverkas av detta. Den ledarstil du beskriver ger knappast något positivt arbetsklimat. Personalen känner sig bevakade, man är rädd för misstag och kan börja må dåligt av den kränkande behandlingen. Du bör läsa in dig på föreskriften om Kränkande särbehandling (AFS 1993:17) på Arbetsmiljöverkets hemsida: www.av.se. Där kan du hitta argument, men föreskriften har ett problem: Det förutsätts att chefen ska lösa konflikterna och inte vara orsaken till problemen, vilket kan bli ett slags Moment 22 i ert läge. Enligt lagar och regler är det chefen som är arbetsmiljöansvarig och ska se till att arbetsklimatet är bra. Kan ni ta upp detta med någon högre chef? Det var synd att du gav upp ditt förtroendeuppdrag, eftersom det behövs bra folk i den rollen. Det bådar inte gott att facket inte agerat. De borde hjälpa dig som facklig förtroendeman och stötta de utsatta medlemmarna på arbetsplatsen. De har erfarenhet av konfliktsituationer med ledningsrepresentanter. Facket ska också kunna guida gällande den arbetsrättsliga biten med varningar och hot om uppsägning. Vanligtvis krävs det mycket misskötsel för att kunna säga upp någon. Läs gärna våra arbetsrättsliga experters svar på frågor kring varningar här i fråga/svarsarkivet, under frågerubriken Arbetsrätt. Svaret från företagshälsovården låter också skumt. Det ingår inte i deras roll gentemot er som kund, att "se om sitt eget hus". Å andra sidan kan det bero på vilken typ av avtal ni har med dem, och vem som har befogenhet att beställa tjänster från dem. Ofta är det bara ledningen som kan köpa in företagshälsovårdens tjänster. I så fall måste frågan återigen upp på högre ledningsnivå. Har ni någon skyddskommitté så är det en bra instans. Skyddsombuden behöver också involveras i processen, om det inte redan skett. Er arbetsplats skulle behöva hjälp, gärna extern, men då behöver ledningen agera. Jag tänker mig någon organisationskonsult som utifrån kan undersöka er situation och hjälpa er att hitta fungerande arbetsformer. Företagshälsovården skulle kunna fylla den här rollen, men tydligen inte hos er. Ledningen behöver fundera över vilken personalpolitik man vill bedriva. Är er uppgift att producera vård till vårdtagarna eller producera sjukskrivningar internt och skapa otrygga anställningar? Är det psykosociala klimatet ohållbart, ni riskerar sjukskrivningar och ledningen vägrar göra något åt situationen, tycker jag ni ska ta ett steg ytterligare och kontakta Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljöverket kan göra inspektionsbesök på arbetsplatser. Man kan också ringa dem anonymt och diskutera arbetsmiljöproblem, utan att arbetsgivaren behöver veta vem som anmält dem. Arbetsmiljöverket finns regionalt runt om i landet, så enklast kontaktar du/ni det lokalkontor ni hör till. Mer information finns på www.av.se. Ni kan också kontakta Föreningen Stopp, som arbetar mot kränkningar i arbetslivet och få råd via telefon, 08 770 03 17 eller till Organisation mot mobbnings stödtelefon (tel.tider se hemsidan: www.o-m-m.se). Lycka till!