Vad görs för dem som drabbas av trakasserier?

Mycket i de handlingsplaner som finns mot sexuella trakasserier handlar om olika åtgärder mot den/dem som utför dem. Men den/de som drabbas av de sexuella trakasserierna, vad gör vi dvs arbetsgivare och arbetskamrater för den/dem? Vilka tips har ni?

SVAR: Ja, de som drabbas bör få hjälp av Företagshälsovård eller psykolog. Som arbetskamrat kan man agera som lyssnare och allmänt stöd. Arbetsgivaren kan skapa må-bra-grupp/team blandat av personal/fackliga/skyddsombud och arbetsledare som frivilligt tar på sig rollen som extra stöd i verksamheten i samband med olika krissituationer som kan uppkomma enskilt eller i grupp för medarbetarna. Röda korset och andra organisationer har kortare utbildningar man kan gå i krishantering.