Ska kollegor utvärdera varandras arbetsbörda?

Vi har på min arbetsplats kommit fram till att vi ska göra en genomgång av var och ens arbetsuppgifter pga av vad vi upplever som en ojämn arbetsbörda. Detta har resulterar i att vissa av medarbetarna ska intervjua sina kollegor. Onödigt att säga är kanske att det är de informella ledarna i arbetsgruppen som utföra intervjuerna och en ev. omfördelning av arbetsuppgifterna men med chefens godkännande.
Vi är nu några som undrar om detta är helt rätt. Borde man inte förhandla med facket först, om det sker förändringar av ens arbetsuppgifter? Ska kollegor utvärdera varandras arbeten? Bör man inte istället ta in någon utifrån som gör denna bedömning?
Vem interjuvar interjuvarna om deras arbete?

SVAR: Jag kan förstå din tvekan inför det upplägg som ni valt på er arbetsplats. Det är bra att arbetsgivaren tar tag frågan kring arbetsbelastning och att man har ambitionen att rätta till eventuell snedbelastning. Detta är viktigt att åtgärda, för att undvika stress. Intervjuteknik är ju dock en profession i sig, liksom att "utvärdera" någons arbete, som du skriver. En fördel är att de "informella ledarna" har god inblick arbetsuppgifterna och inte behöver så lång startsträcka. Men om det blir ett objektivt resultat är frågan. Det vanliga är nog att man i en sådan här situation antingen tar hjälp av personalavdelningen (om det är en stor organisation och relevant kompetens finns där) eller anlitar hjälp av oberoende expertis utifrån, t ex företagshälsovården eller en organisationskonsult med utredarerfarenhet och vana att hantera stressfrågor. Vanligtvis krävs både utbildning och träning för att bli effektiv i kvalificerad kvalitativ undersökningsmetodik. Därtill ska en intervjumall tas fram hos er, som ska ge svar på många frågor. Ledande frågor ska undvikas liksom förutfattade meningar. Det gäller att veta vad man ska fråga om, så att man mäter rätt saker i sin studie och kan dra de rätta slutsatserna. Du har helt rätt i att facket bör involveras. Men inte för att stoppa förändringen av arbetsuppgifter, utan för att stötta förändringsprocessen och bevaka att allt går rätt till. Facket/skyddsombudet kan vara med och gå igenom/godkänna frågemallen till exempel. Om det blir så att kollegorna intervjuar er, så får väl intervjuarna intervjua varandra också, för att resultatet ska bli heltäckande.