Finns det någon film om kränkning och diskriminering?

Jag efterlyser lämpligt info-material, t ex en film. Att kunna användas som grund för diskussion på personalmöten. Detta är ett led i vår handlingsplan vad gäller mobbning och upplevelser av särbehandling som framgick i vår senaste organisationsdiagnos.
Även i vår Jämställdhetsplan har vi tänkt att ha en rubrik som handlar om detta.

SVAR: Här kommer ett tips på en film som Rådet för integration i Arbetslivet tagit fram. Den heter Scener ur ett arbetsliv och beskrivs så här: ”Scener ur ett arbetsliv är ett studiematerial som består av en film (DVD eller video) och en studie- och diskussionshandledning. Materialet syftar till att ge underlag för samtal om etniska trakasserier och diskriminering på arbetsplatser och därigenom förebygga och förhindra sådana.” Den kan beställas kostnadsfritt. Se mer: http://www.integrationiarbetslivet.se/ Prevent har också ett par filmer om mobbning som de säljer: "Mobbad som vuxen" respektive "Fördomar, etnisk diskriminering" . Jag utgår ifrån att ni redan har koll på föreskriften Kränkande särbehandling (AFS 1993:17), för där kan ni också hämta bakgrundsmaterial till handlingsplanen, dock inte lika illustrativt som en film förstås. Jämo har en bra hemsida med mycket material och många tips i jämställdhetsarbetet, www.jamombud.se.