Blir min son och svärdotter mobbade?

På min arbetsplats arbetar jag tillsammans med min sons tjej, och hon är i mitt tycke utsatt för kränkande särbehandling. Eller vad tycker du om detta exempel? Min son har tidigare arbetat på vår avd. i ett antal månader men sedan på grund av att vi inte haft full beläggning fått byta grupp. Men nu när vi behöver hans kompetens så vill man att vi ska ha sluten omröstning och se ifall gruppen vill ha tillbaka honom! Det är några i gruppen som motsätter sig honom, vi är även några som tycker att det är självklart att han ska få komma till vår grupp.
Allt detta görs för att komma åt hans tjej, hon är en stark kvinna som kan väldigt mycket.
Hur ska man se på den här saken? Det har även framkommit andra saker i samband med detta.

SVAR: Utröstningar (a la Robinsson-stil) är inte ok på arbetsplatser utan det är arbetsgivaren som leder och fördelar arbetet. Behövs hans kompetens ska arbetsgivaren bedöma om han ska komma tillbaks, inte arbetsgruppens röstning. Det antyds att det hänt saker tidigare men, vad för saker som har hänt framgår inte och om det gäller svärdottern eller sonen. Jag upplever att det är din son som är utsatt för en kränkande behandling pga av röstningen. Är det fler saker som hänt bör han ta kontakt med sitt skyddsombud/fackombud och få hjälp ur situationen.