Vi ska bygga om på vår arbetsplats

Vi ska bygga om på vår arbetsplats, och då kommer det att förekomma mycket buller och ljud.
Vi är ca 150 personer som jobbar skift där, omkring 25 åt gången. Arbetsgivaren tycker att man kan ha gemensamma hörselskydd. Jag tycker inte att det är ok att ta över hörselskydd från dom som jobbat skiftet innan, utan att alla ska ha personliga hörselskydd. Kan jag kräva det ?

SVAR: Ja, det kan du kräva, med hänvisning till föreskriften AFS 2001:03 Personlig skyddsutrustning § 7. Den säger att sådan ska ”vara avsedd för personligt bruk om det inte finns särskilda skäl för undantag. Om utrustningen används av mer än en person, skall åtgärder vidtas för att säkerställa att sådan användning inte skapar säkerhets-, hälso- eller hygienproblem för de olika användarna”. Ett sätt att ordna saken är att själva hörselkåporna är gemensamma, men att var och en har egen s k hygiensats: tätningsringar och ljudabsorbenter. Det stjäl endast obetydlig arbetstid att sätta dem på plats i kåporna.