VEM BESTÄMMER OM SJUKSKRIVNING – jag eller läkaren?

Jag lyfte för tungt och fick något slags ryggskott, såvitt jag förstår. Har varit hemma några dar, men tycker inte det blir bättre. Måste jag ha läkarintyg för att vara sjukskriven längre? Vem avgör när jag är frisk nog att börja jobba igen? Jag själv? Försäkringskassan? Min chef ? Han kommer inte vilja ha någon som bara orkar jobba på halvfart. Eller läkaren?

SVAR: Första veckan är det du själv som bedömer din förmåga att arbeta och informerar din arbetsgivare. Din arbetsgivare ska ta ställning till om denne kan anpassa arbetet och på så sätt bereda dig möjlighet att vara i arbete, trots ryggskott. Det kan vara att du tillfälligt får andra arbetsuppgifter att utföra. Kan arbetsgivaren erbjuda det och det inte förvärrar ditt ryggskott och du har förmåga att utföra dessa arbetsuppgifter så blir det inte sjukfrånvaro, utan arbete i tillfälligt anpassade arbetsuppgifter istället under tiden för ryggskottet. Läkarintyg ska du lämna till din arbetsgivare från dag 8 och framåt i sjukfrånvaron. Det regleras i lag om sjuklön. Läkarintyget ska styrka på vilket sätt din arbetsförmåga är nedsatt till följd av medicinska orsaker och vad det är du inte kan utföra i ditt arbete. Vem som avgör när du är frisk nog att arbeta igen när det handlar om ryggskott är framför allt du själv. Har du varit sjukskriven och har träffat läkare kan det vara lämpligt att även rådfråga denne.