Vem ansvarar för olyckan?

Om det kommer en utlandschaufför med gods till en arbetsplats, och det händer en olycka så att han drabbas, vem har då  ansvaret?

SVAR: Om frågan gäller det straffrättsliga ansvaret för det händelseförlopp som ledde till olyckan har det ingen betydelse om den drabbade är svensk medborgare eller utländsk. Om det finns fog för misstanke om brister i arbetsmiljön, eller om oaktsamhet, kan ansvaret fastställas bara genom en utredning och ett domstolsförfarande. Om frågan gäller vem som ansvarar för det fortsatta förloppet gäller följande: Ansvaret för de första åtgärderna efter olyckan följer ur ”den beredskap och de rutiner för första hjälpen … som behövs med hänsyn till verksamhetens art” (ur Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:07 Första hjälpen och krisstöd. Föreskriften, som finns på www.av.se under Lag och rätt, ålägger arbetsgivaren att ha sådana rutiner. Oavsett nationalitet har chauffören rätt till akut sjukvård. Kostnaden beror på vilket avtal Sverige har med chaufförens hemland. Efter den akuta insatsen hjälper den lokala vårdenheten den drabbade chauffören att sätta sig i kontakt med berörda parter: familj, arbetsgivare, vård- och försäkringssystem i chaufförens hemland och i vissa fall landets ambassad eller konsulat.