Vår lön dröjer!

Jag jobbar för en förening som till största del drivs av projektmedel, dvs arbetssituationen är inte helt säker för oss anställda då vi bara har jobb så länge projekt finns.
Nu har jag hamnat i den situation att styrelsen (som verkar som vår arbetsgivare) dels låtit oss anställda gå ned från 100 % till 75 % under tre månader för att spara på slantarna, dels har de nyss meddelat oss att lön för nästa månad kommer att betalas ut några veckor för sent, när det väntas in ytterligare projektstöd. Alternativet vi gavs till detta var att inte få fortsätta vår anställning alls.
Saken är den att det finns hyfsat med pengar på föreningens konton, pengar som inte kommer att förbrukas, men styrelsen väljer att agera (enligt min åsikt) onödigt försiktigt.
Hur länge har de rätt att agera på detta vis utan att jag får pengar för mitt arbete?

SVAR: Som anställd har du rätt att få ut din lön på avtalad dag, allt annat är kontraktsbrott, såvida fördröjningen inte beror på tredje part (som när dataserviceföretaget inte kan komma på stört vid systemhaverier). Utebliven lön är en fråga för facket, är ni inte anslutna ska ni först själva uppmana arbetsgivaren att betala ut lönen. Säger arbetsgivaren nej kan ni kontakta kronofogdemyndigheten, som guidar er om fortsatt förfarande. Vill ni inte förlora er anställning, vilket ju tycks kunna vara fallet om ni tar strid, är det kanske bättre att vänta på lönen denna gång? Hur som tycker jag ni ska klargöra för arbetsgivaren att ni vet att lön måste betalas så att åtgärden inte ”normaliseras”.