Var kan man få råd mot diskriminering?

Vad finns det för lagar om diskriminering? Om man blir diskriminerad – vart ska man vända sig för att få hjälp?

SVAR: Följande fyra instanser finns för att arbeta mot diskriminering: ? Diskrimineringsombudsmannen hjälper dem som diskrimineras pga etnisk bakgrund eller religionstillhörighet. Deras hemsida är mycket informativ och bra: www.do.se. Användbar lag är diskrimineringslagen. ? JämO, och jämställdhetslagen, finns för att motverka diskriminering p g a kön, se www.jamombud.se ? HomO är ombudsman mot diskriminering p g a sexuell läggning, se www.homo.se ? Handikappombudsmannen tar sig an ärenden om diskriminering pga funktionshinder, se www.ho.se Vid kränkning i arbetslivet, som vuxenmobbning, finns en föreskrift kopplad till arbetsmiljölagen: Kränkande särbehandling (AFS 1993:17).